Sammenhæng til børnehaveklassen

Til at kvalificere den kommende skolestart har vi fokus på, at førskolebørnene indgår i et 

børnefællesskab med ansvar for sig selv og hinanden ud fra arbejdet med sociale kompetencer, færdigheder samt behovsudsættelse. Børnene øver sig i at håndtere egne konflikter og være i stand til at afhjælpe andres uden voksenindblanding. Derudover støtter vi børnene i at oparbejde mod og evne til at turde begå sig ud på nyt dybere vand samt understøtter deres lyst til at lære.

 

Indholdet i vores pædagogiske læringsmiljø med overgangen til skole tager didaktisk afsæt i, at førskolebørnene modnes til skolelivet med konkrete skoleforberedende opgaver (bogstaver, tal, begreber, opgaveløsninger). For at skabe en større sammenhæng imellem indhold og kultur i børnehaven og skole/SFO, har vi valgt, at opgaver, aktiviteter og materialer kan være så meget i tråd med primærskolens redskaber som muligt for at opnå genkendelighed. Vi inddrager børnenes perspektiv og spørger til deres mening om aktiviteterne, så vi på den måde får gjort dem til aktive medspillere i egen læring.

 

Derudover samarbejder vi med de omkringliggende skoler om skolebesøg til at skabe positive forventninger, og vi deltager i Brobygning med den tætliggende skole, hvor størstedelen af vores børn har tilknytning. Målet er at skabe en tryg og rolig skolestart, og at personalet på skolen får skabt en relation og kendskab til de enkelte børn.