Inddragelse af lokalsamfundet

Vi benytter os med jævne mellemrum af biblioteket som kulturelt tilbud til at indhente relevant børnelitteratur. Bøgerne bruges aktivt ind i vores hverdag enten som dialogisk højtlæsning eller i forbindelse med en bestemt aktivitet – det kan være forberedende med inddragelse af børnene eller som inspirationsmateriale til understøttelse af børnenes læring.

 

Med kort afstand til sportshal og svømmehal har vi indgået faste aftaler til at benytte lokaliteterne ugentligt. Udflugter i nærmiljøet tilrettelægges med fokus på at tilgodese læringsmiljøer uden for børnehaven, der kombineres med aktiviteter hjemme i børnehaven. 

 

Ved juletid går vi alle sammen i kirke og deltager i den årlige julegudstjeneste, hvor vi hører lidt om juleevangeliet og synger salmer. Øvrige lokaliteter er politiet som vores nabo og brandstation rundt om hjørnet med mulighed for at indgå aftaler om besøg, og som kan bruges i forbindelse med et større tema om beredskabet. Derudover har vi aftale med frivillige personer, der kommer og giver et bidrag med i form af samvær med børnene.