Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år med henblik på at udvikle det pædagogiske arbejde i Solsikken - herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan kan foregå i pædagogiske fællesskaber, hvor evalueringen kan have fokus på konkrete aktiviteter eller være bred i forhold til tilgange/miljøer.

 

Kravet om etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddet skal understøtte, at det pædagogiske personale udvikler en faglig, selvkritisk og reflekteret tilgang til det pædagogiske arbejde. Målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene, ved at vi gennem en systematisk evalueringskultur løbende forholder os refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 

 

Download: Evaluering (pdf - 243 kb)