Om Børnehaven Solsikken

Hvem er vi?

Børnehaven Solsikken er en selvejende daginstitution med privat drift, som har eksisteret siden 1993. Vi holder til i en ældre toplansejendom med flere forskellige arbejdssteder tilknyttet, hvor Solsikken for sig selv har til huse i et nedre plan. Beliggenheden er nær ved Hedensted Centret, skole samt tæt på omgivelser med grønne områder, sø og mose. Børnehaven Solsikken er normeret til 45 børn i målgruppen fra 3 år til skolestart.

 

Profil

Solsikkens overordnet faglige profil udtrykker en hverdag, der bærer præg af udeliv og mindre gruppeopdelinger – fordeling af børn i grupper kan tage sit udgangspunkt i sociale relationer, funktionsopdelt på tværs af stuerne eller aldersopdeling. Vi er optaget af at sikre et ensartet tilbud til alle børn ud fra den aktuelle børnesammensætning, hvor vi arbejder med at udvikle kvaliteten i de læringsmiljøer, der skabes hele dagen. Som forældre i Solsikken har man en større medindflydelse på hverdagen og de aktiviteter og arrangementer, der foregår i løbet af året, hvilket bidrager til et dynamisk samarbejde og sammenhold.

 

Børnegrupperne

Børnene i Solsikken er alders/udviklingsopdelt fordelt på 3 primærgrupper. I løbet af dagen er der rig mulighed for at lave aktiviteter og lege både i egne grupper samt på tværs af grupperne.

Vi ser fordelen i vores lille børnehus ved, at vi har kendskab til samtlige børn og forældre – og det giver muligheden for en større indsigt i hinandens børn og familier på tværs af grupperne. 

 

Ledelse og personalesammensætning

Solsikkens ledelse består af en forældrevalgt bestyrelse med funktion som øverste myndighed samt en faglig leder, der står for den daglige drift og det pædagogiske ansvar. Derudover beskæftiger Solsikken en personalesammensætning af faste medarbejdere, der både er uddannet og uuddannet samt variation af pædagogstuderende, skole- og virksomhedspraktikanter.