Generel information

Informationsplatforme

Vi jonglerer mellem tre platforme: Forældre-intra, hvor de mest relevante og vigtige oplysninger vil blive udmeldt - det er intra, vi fortrinsvist vil bruge. I hver garderobeafdeling hænger store opslagstavler til hver stue - her vil hænge afkrydsningslister og materiale om tilbud for børn og forældre. Vi har vores 'Følg med'-tavle til dagligdagens beskæftigelse - og her vil også hænge opslag, der har til hensigt at nå ud til alle personer, der kommer i Solsikken. 

 

Dokumentation 

På 'Følg med'-tavlen på ruden i vindfanget ophænges billeder og materialer. Vi har valgt at bevare denne 'analog'-funktion, da børnene har glæde af alene, sammen med kammerater eller i samvær med en voksen at gennemgå det i løbet af dagene. Billeder oploades også på intra. Derudover dokumenterer vi vores dagligdag gennem børnenes kreative værker, der udstilles rundt om i Solsikken både ude og inde. 

 

Sygdom 

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitsomme børnesygdomme. På styrelsens hjemmeside www.sst.dk under 'Smitsomme sygdomme hos børn' findes vejledninger og informationsskrivelser om hver enkelt sygdom, som I kan orienterer Jer om ved tvivl. Ved barnets fravær bedes I kontakte personalet og give besked, så vi evt. kan meddele resten af forældregruppen om tilfælde, de skal være opmærksomme på. 

 

Medicinering gives ved kronisk sygdom. Er der tale om midlertidig behandling med medicin, er det fortrinsvist forældre selv, der har ansvaret for behandlingen. Det er kun i tilfælde, hvor I er forhindret, at personalet skal overtage. Det er et krav, at der er vedhæftet en etiket med barnets fulde navn, cpr.nr. og lægens anvisninger for dosering. 

 

Forsikring

Børnehaven har ingen forsikring. Forældrene har selv ansva­ret for at have en forsikring, der dækker barnet.

 

Køkkenhjælp/pedel

Vi har ingen fast køkkenhjælp eller pedel tilknyttet - vi forestår det meste selv eller skaffer den nødvendige hjælp løbende. I perioder modtager vi medarbejdere i virksomhedspraktik og job med løntilskud fra jobcenteret. Vedkommende kan efter aftale assistere med praktiske ting i hverdagen.