Overgange

Fra hjem til børnehave

For os er en god start altafgørende! Så når jeres barn og I som familie skal til at få jeres gang i Solsikken, vil I derfor blive inviteret til et besøg, hvor I og jeres barn vil kunne se børnehaven og møde de nye kommende legekammerater samt de voksne. Barnet får herved mulighed for at lege lidt i de nye omgivelser, og vi får mulighed for at få en snak med jer om, hvad det vil sige at være barn og forældre i Solsikken.

 

Fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Det kan være et stort skridt for både børn og forældre, når de trygge rammer fra dagplejen/vuggestuen skal forlades. Derfor vil vi gerne gøre overgangen så blid som muligt med forbesøget inden opstart og en samtale om den indkøring, der passer bedst i forhold til barnets og familiens behov. 

 

Fra børnehave til skole

Typisk glæder børnehavebørn sig til at starte i skole. Dog kan det være en stor mundfuld, når børnene ikke kender de nye rammer, eller hvad der kræves af dem. Gennem vores førskolegruppe 'Brobyggerne' vil vi klæde børnene bedst muligt på og understøtte hver deres forudsætninger for skoleparathed. De praktiske og personlige opgaver, de arbejder med, integreres så det bliver en del af børnenes hverdag det sidste år i Solsikken.