Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Solsikken. Bestyrelsen består af 4 forældrerepræsentanter og 2 supple­anter, som vælges på generalforsamlingen samt
1 personale­repræsentant og børnehavens leder.

 

Se medlemmer

 

Vedtægter