Samarbejdspartnere

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Solsikken er tilknyttet Hedensted Kommunes tværfaglige samarbejde i et rådgivningsforum, hvor der er en psy­kolog og en tale-hørekonsulent. Her kan forældre og personale tage en bekymring eller udfordring op vedrørende barnet.

 

Derudover har Solsikken på niveau med de kommunale dagtilbud mulighed for at søge støtte målrettet det enkelte barn gennem en pædagogisk konsulent. Støtten retter sig mod vejledning til personalet og er ikke konkrete timer, der følger det enkelte barn. 

 

Fysio- og ergoterapeut

Der er mulighed for at søge vejledning fra en fysio- eller ergoterapeut gennem kommunen - vejledningen kan ydes både til forældre og personale. 

 

Skole/SFO

Vi samarbejder med Stjernevejens skole om de kommende skolebørn i forbindelse med brobygning. Sammen med det nærliggende dagtilbud, Stjerneskuddet, deltager vi i et udvidet brobygningsforløb.

 

Lokalmiljøet 

Vi har faste aftaler om at benytte hallen hver uge.