Børn i udsatte positioner

Vi arbejder løbende med at skabe pædagogiske læringsmiljøer, der kan inkludere børn med særlige behov. Med udgangspunkt i udfordringen, bøjer vi en aktivitet efter barnet eller børnegruppen, drager fokuseret omsorg i kortere eller vedvarende perioder og tilbyder et fleksibelt og understøttende læringsmiljø til at fremme de mest optimale betingelser for børnene.

 

Børn i udsatte positioner kan knytte sig til forskellige årsager, og de baggrundsmæssige forudsætninger for det enkelte barn og familie kan variere og give anledning til at sætte ind med understøttende indsatser. Udover at sørge for lige deltagelsesmuligheder og arbejde med at finde løsninger for barnet i fællesskabet, kan nogle børn profitere af særlige tilrettelagte indsatser skræddersyet til det pågældende barns behov.

 

Det kan også handle om, at der periodevist opstår udfordringer eller gennemgribende omvæltninger i familien (skilsmisse, sygdom, dødsfald), som kan udløse sårbarhed hos barnet udover det sædvanlige. Specifikke handlingsplaner er et fælles anliggende i samarbejde med forældrene og ofte i samråd med andre relevante fagprofessionelle.