Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Vi tilpasser os løbende børnemiljøet efter den aktuelle børnesammensætning eller de lovmæssige ændringer i krav og retningslinjer. Det kan give anledning til at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser et børnemiljø ud fra børneperspektivet og demokratiske læreprocesser. Vores fysiske rammer kalder på, at børn, forældre og personale må samarbejde for at udnytte potentialet bedst muligt. Vi søger derfor løbende at skabe tidssvarende og børnerelateret indretning af legeområder både på inde- og udearealet, hvor vi også lader os imødekomme af børnenes behov, anmodninger og idéer. 

 

Til at understøtte det psykiske børnemiljø, skal børnene lære at begå sig i livets med- og modgang med personalet som konfliktløsende fremfor konfliktløsere. Med det løbende tema ’Fri for mobberi’ arbejder vi med gensidig respekt overfor og til hinanden samt med problemløsningsstrategier. Vi har løbende opmærksomhed på at nedbringe støjniveauet, når vi er indenfor med mindre gruppeopdelinger fordelt rundt om i husets kroge samt på ture i nærmiljøet.

 

Den æstetiske oplevelse vil være individuel for det enkelte personale, hver forældre og børnene med læringsmiljøerne, der ændrer sig efter børnenes interesse og fantasi. Det ses bl.a. igennem dokumentation og udstilling af børnenes kreationer på vægge og rundt om i børnehaven, der inddrager børnenes perspektiver med inspiration fra børnene selv til at dekorere og indrette grupperummene.