Sprogvurdering

Den obligatoriske sprogvurdering har til formål at give det pædagogiske personale i dagtilbud et forskningsbaseret materiale til at vurdere det enkelte barns sprogudvikling. På baggrund af resultaterne kan der iværksættes målrettede og systematiske pædagogiske indsatser, som understøtter barnets sprogtilegnelse. 

 

Sprogvurderingsmaterialet kan anvendes af alle børn i aldersgruppen 3-6 år, og det er pædagogen, der er tilknyttet barnets stue, der foretager vurderingen. Sprogvurderingen er et redskab, vi kan bruge til at styrke det enkelte barns sproglige udvikling. Vurderingsmaterialet består af en række billeder og et spørgeskema, som udfyldes af pædagogen. 

 

Sprogindsatsen

Den konkrete indsats følges og sikres af den pågældende stuepædagog, som barnet og familien har tilknytning til. Den brede indsats er et fælles anliggende for samtlige personaler i Solsikken til at støtte op om hvert enkelt barn, der har brug for ekstra sprogstimulering i hverdagen. I nogle tilfælde er det nødvendigt med bistand fra talekonsulent. 

 

Sprogansvarlige

Vi har en sprogansvarlig medarbejder, der er tilknyttet et sprognetværk med andre sprogansvarlige i kommunen. Den sprogansvarlige har til opgave at medvirke til at sætte fokus på sprog og sprogudviklende aktiviteter generelt i hele Solsikken