Forældresamtaler

I Solsikken tilbyder vi en årlig forældresamtale til hver familie. Til samtalerne udveksler vi erfaringer omkring barnet og gensidige forventninger til evt. forebyggende eller udviklende indsatser. Samarbejdet skal være med afsæt i at kunne se og forstå barnet ud fra flere perspektiver. Der er også mulighed for at invitere til et tværfagligt netværkssamarbejde med tale-hørekonsulent, psykolog eller pædagogisk vejleder, hvis det anses for nødvendigt – både på opfordring af forældrene selv eller personalet.

 

Forældresamtaler med eller uden tværfaglige samarbejdspartnere kan også omhandle at rådgive forældre om ethvert relevant emne, der vedrører barnet eller familien. Derudover er der altid plads til samtaler efter behov fra enten forældre eller fra os.

 

Opstartssamtale

Da det kan variere, hvor lang tid et barn har brug for at falde til i gruppen og har mod på at samarbejde om sprogvurderingen, vil den første samtale foregå et sted mellem 3-6 måneder efter, at barnet er startet i børnehaven. Samtalen er en evaluering af opstarten samt en tilbagemelding af resultatet på sprogvurderingen. Der er også plads til gensidige informationer mellem forældre og personale. 

 

Trivselssamtale

Indenfor barnets 4-årige tid i børnehaven tilbydes en samtale med udgangspunkt i barnets generelle trivsel, udviklingsniveau og med fokus på relationer til de andre børn. Er der udfordringer, der kan give anledning til at støtte op om særlige forhold, er det vores anbefaling med en tidlig indsats. 

 

Afrundingssamtale

Samtalen er en status over børnehavetiden - dog vil det primære fokus være i forhold til barnets skoleparathed, og hvad der vil være godt at øve sig på inden skolestart. Det vil være en fælles vurdering, om vi anser barnet for klar til skole - er der usikkerhed omkring det, inddrages skolen til en overleveringssamtale. Det er i sidste ende skolens afgørelse, om der er et behov for skoleudsættelse.