Forældresamarbejde

I tæt samarbejde med bestyrelsen træffes overordnede beslutninger, der skal understøtte arbejdet med børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse. I det daglige vægter vi dialogen med forældrene, da en god og tillidsvækkende kontakt er med til at skabe tryghed for barnet.

 

På den årlige forældreforsamling har man som forældre mulighed for at være medbestemmende på kommende aktiviteter og arrangementer i Solsikken. Bl.a. planlægges de årlige traditioner, forældrekaffe samt fælles familiearrangement med søskende – og det er bestyrelsens ansvar at være forgangspersoner og repræsentative i disse sammenhænge. Samarbejdet i forbindelse med forældrearrangementer er medskabende til børnegruppens trivsel og bidrager til socialt sammenhold.