Fravær

Ferie/fri

Vi vil gerne informeres om, hvis barnet holder fri eller afholder ferie udover vores lukkeperioder.

 

Sygdom

Ved sygdom er det en hovedregel, at syge børn ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter. For at være i Solsikken skal barnets almene tilstand være, så det kan deltage i dagligdagen uden at kræve særlig pasning. Opstår sygdom eller utilpashed mens barnet er i børnehaven, skal barnet afhentes. 

 

Lus

Er I bekendt med lus hos Jeres barn, må barnet først komme i Solsikken, når det har været/er i behandling og er blevet kæmmet, så der ingen hverken lus eller luseæg er at bemærke. Opdager vi lus eller luseæg hos et barn, kontaktes forældre med henblik på at få indkøbt middel til behandling samme dag. 

 

Download: Smitsomme sygdomme hos børn (pdf - 1,0 MB)