Valenciavej 6B, 8722 Hedensted, Tlf.: 75 89 01 71 
 
  Sociale kompetencer
 
Mål
 • Det enkelte barn skal føle sig anerkendt og respekteret
 • Barnet skal opleve tryghed og tillid i deres relation til både børn og voksne samt lære at sætte grænser for sig selv og respektere andres grænser 
 • Barnet skal inddrages og opmuntres til at blive aktive deltagere i demokratiske processer
 • Barnet skal danne venskaber og indgå i forpligtende sociale relationer med andre børn og voksne

Metode

 • De voksne skal møde børnene med respekt og anerkendelse, så de føler sig set, hørt og forstået
 • De voksne skal vedkende sig det ansvar og den opgave det er at skabe et udviklende miljø, hvor gensidig respekt, tolerance og god stemning er nøgleordene.
 • Vi bruger faste rutiner i hverdagen, der understøtter demokratiske processer
 • De voksne skal støtte børnene i at danne venskaber og komme med i en gruppe, skolegruppe mm.

Aktivitet

 • De voksne skal være nærværende voksne der skaber dialog med barnet for at forstå, hvad barnet vil, mener og føler.
 • De voksne skal støtte barnet i at sige til og fra i forhold til andre børn og de voksne skal anerkende forskellige følelser og hjælpe barnet med at sætte ord på.
 • De voksne støtter barnet i at blive selvhjulpen ved påklædning og toiletbesøg
 • De voksne skaber en tryg og genkendelig hverdag og har en tillidsfuld kontakt til barnet
 • Vi øver i at vente på tur og opfordrer til at lytte til andre
 • Vi skaber rammerne og opmuntrer barnet til at afprøve nye ting ved hjælp af forskellige aktiviteter
 • De voksne støtter barnet ved at danne små aktivitetsgrupper 

Tegn

 • Vi ser at barnet udvikler et aldersvarende sprog, og bruger det i kontakten til de andre børn og voksne
 • At børnene føler sig trygge og henter en voksen, når de har brug for hjælp
 • Barnet kan være lyttende og have empati for andre
 • At barnet bliver gode til at samarbejde og danne venskaber bl.a. ved at tage legekammerater med hjem

 


Sidst opdateret 30. april 2017