Valenciavej 6B, 8722 Hedensted, Tlf.: 75 89 01 71 
 
  Sproglig udvikling
 
Mål
 • Barnet anerkendes og respekteres som den person det er, og barnet skal opleve, at det hører til i fællesskabet
 • Barnet skal blive udfordret til sproglig kreativitet på forskellige måder
 • Barnet skal blive støttet i at udvikle deres nysgerrighed for tegn og symboler
 • Barnet skal have mulighed for rummelighed og forståelse for sig selv og andre. Det skal lære at være i konflikt og løse dem, og det skal styrkes i at knytte venskaber

Metode

 • De voksne skal med forståelse og anerkendelse skabe en god og positiv kontakt til børnene, så de føler sig trygge og får lyst til  at udtrykke sig
 • Barnet har adgang til forskellige kommunikationsmidler
 • Vi lærer barnet at aflæse kropssprog
 • Personalet igangsætter aktiviteter, hvor børnerne skal anvende tegn og symboler
 • Der skabes muligheder for fri leg, hvor børnenes indbyrdes kommunikation bidrager til, at børnene lærer at variere deres sproglige udtryksmåder

Aktiviter

 • Personalet skal sætte ord på ting, handlinger og følelser og give sig tid til samtaler med det enkelte barn. Vi taler om de ting og oplevelser vi i fællesskab ser og oplever.
 • Vi lærer børnene at vente på tur og øver dem i at tage ordet 
 • Vi taler pænt til hinanden, og støtter børnene i at tale et ordentligt sprog med respekt for andre
 • Vi anvender bøger, musik, Ipads
 • Vi arbejder med rim og remser, sang, musik, sanglege, spil og historielæsning som udviklikler barnets fornemmelse for ord og begreber
 • Vi lærer barnet at aflæse kropssprog ved selv at være tydelige voksne, hvor der er overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør
 • Vi giver børnene tid til at lege, så de skal bruge sproget, når de indgår aftaler for legen og fordeling af roller
 • Vi skærper børnenes nysgerrighed og interesse for skriftsprog ved at skrive navn og små breve samt gennem udviklende spil. Børnene i storegruppen får en skolemappe, hvor de har mulighed for at øve bogstaver
 • Vi støtter børnenes sproglige udvikling ved at samtale med børnene og spørge ind til det de fortæller om. Personalet støtter børnene i at sætte ord på handlinger og oplevelser.

Tegn

 • Vi ser at barnet udvikler et aldersvarende sprog og bruger det i kontakten til de andre børn og voksne
 • Børnene er i stand til at bruge rim og remser, samt de sange de har lært i børnehaven. Barnet kan tælle til 10, når de forlader Solsikken
 • Vi ser, at børne viser interesse for det skrevne ord og genkender bogstaver. Vi tilstræber, at børnene kan skrive deres navn, når de forlader Solsikken.

 • Vi ser at barnet udvikler et aldersvarende sprog, og bruger det i kontakten til de andre børn og voksne

 


Sidst opdateret 30. april 2017